Tuesday, October 2, 2012

Surat Lamaran KerjaKarawang, 3 Oktober 2012
Hal : Lamaran Pekerjaan
Kepada Yth.,
Bapak/Ibu pimpinan
di  tempat

Dengan hormat,
Yang  bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama                          : ………………………………………………
Tempat & tgl. lahir       : ……………………, …… - ……. - ………
Pendidikan Akhir         : ………………………………………………
Alamat                        : ………………………………………………
Telepon (HP)              : ………………………………………………
e-mail                         : ………………………………………………
Status Perkawinan      : ………………………………………………

Bermaksud mengajukan surat permohonan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya siap bergabung dan membantu memajukan serta mengembangkan perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Selain daripada itu saya berkemampuan berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan serta kemahiran dalam komputerisasi (Ms. Office) dan internet.
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :


Daftar Riwayat Hidup
Foto copy  sertifikat seminar  workshop copy writing
Foto copy KHS terakhir (Kartu Hasil Studi) UNIKOM
Foto copy ijazah SMA serta transkrip nilai
Foto copy kartu kuning/surat pencari kerja
Foto copy SKCK (Surat Catatan Keterangan Kepolisian)
Pas Photo terbaru

Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara, dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Seperti yang tersirat di resume (riwayat hidup), saya mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman potensi dan seorang pekerja keras.

Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat saya,

…………………......

No comments:

Post a Comment